Admiral Markets Group sastāvā ir sekojošas kompānijas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulē Austrālijas vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets UK Ltd

Regulē Lielbritānijas Financial Conduct Authority (FCA)
TURPINĀT

Admiral Markets AS

Regulē Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde (EFSA)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulē Kipras vērtspapīru un biržu komisija (CySEC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Uzraudzība fca

Labāko Forex fundamentālo indikātoru skaidrojums

forex fundamentālie indikatori

Turpinot pētījumus par Labāko Forex fundamentālo indikātoru. daļa koncentrējas uz ekonomiskajām teorijām, kuras pielieto ilgtermiņa valūtu tirgotāji.

Makroekonomikas teorijas, kas ir saistītas ar tirgu, grozās ap paritātes konceptu. Forex fundamentālajos indikātoros ar paritāti tiek apzīmēta vienliedzība starp divu dažādu valstu vienādiem ekonomiskiem indikātoriem. Ja nepastāv paritāte, tad valūtu kursi pielāgojas, lai kompensētu nevienlīdzību, bet tas notiks pakāpeniski. Šīs pielāgošanās laikā eksistēs tirgošanas izdevība. Tādā veidā nevienlīdzības virziens kalpos, kā Forex fundamentālās analīzes indikātors.

Pirktspējas paritāte (PPP)

Pirktspējas paritāte ir viens no labākajiem fundamentālajiem indikātoriem priekš Forex. Tā tiek izmantota kā ekonomikas teorijas komponents un tehnika, lai noteikt 'īsto' valūtas vērtību.

Ideja ir balstīta uz vienas cenas likuma, kurā, ja mēs pieņemam, ka neeksistē darījumu izmaksas un oficiālās tirdzniecības barjeras, līdzīgām precēm būs tāda pati cena visā pasaulē. PPP atļauj tirgotājiem novērtēt valūtu kursus, kas būtu atbilstoši, lai spētu nopirkt tādu pašu preču grozu tajās valstīs. Pamatojoties uz šo, PPP var tikt izmantots, lai izsekotu preču cenu izmaiņas, tas dod mums nolasīt 'reālo' inflāciju, kas būs vienāda ar procentuālo valūtas vērtības pieaugumu vai samazinājumu.

PPP var izmantot, lai salīdzinātu valstu ekonomisko stāvokli. Skatoties uz gadu laika periodiem, valūtas kurss mēdz pārvietoties līdzi gaidāmajai PPP vērtībai.

Šo rādītāju var izmantot kā regulētāju priekš ekonomikas datiem, piemēram, IKP un ienākumiem, lai palīdzētu izlīdzināt valūtu pāru atšķirības un iegūt skaidrāku priekšstatu par ekonomisko situāciju.

Procentu likmju paritāte (IRP)

Procentu likmju paritāte ir konceptuāli līdziga PPP, tikai tā vietā mēs pētam finanšu aktīvu iegādi. Teorētiski, tiem vajadzētu dot tādu pašu ienesīgumu visās valstīs pēc valūtas kursa piemērošanas. Ja tie nesakrīt, tad valūtas kursam ir jāpielāgojas. Šis diferenciālis ir viens no visnoderīgākajiem Forex tirdzniecības fundamentālajiem indikātoriem priekš ilgtermiņa tirgotājam.IRP pieņem, ka (a) kapitāls ir mobils, un investori var viegli apmainīt aktīvus, iekšzemes vai ārvalstu, un (b) aktīvi var būt aizvietoti ar risku un likviditāti. Ņemot vērā a un b punktus, investori, diezgan loģiski, tur aktīvus, kas rada augstāko ienesīgumu. Kā mēs zinām, investori tur aktīvus no dažādām valstīm, tādēļ, ja to ienesīgumi nesakrīt, eksistēs atšķirība valūtu kursos. Ideālā gadījumā dolāra ienesīgums uz dolāra ieguldījumu būs vienāds ar dolāra ienesīgumu uz eiro ieguldījumu

Fišera efekts (IFE)

Fišera efekts ir ekonomikas teorija, kas apgalvo, ka izmaiņas valūtas maiņas kursā stap valstīm ir aptuveni vienādas, tajā pašā laikā, ar to valstu starpību nominālajā kursā.Kad paskaidrots kā fundamentālais Forex indikātors, IFE darbojas šādi: ja augstākas procentu likems nozīmē augstāku inflāciju, tad valsts valūta vērtība ar zemāku procentu likmi pieaugs pret valūtu ar augstāku procentuālo likmi. Ņemiet vērā, ka, lai gan IFE izmanto saprātīgu loģiku, tam neizdodas novērtēt citu faktoru ietekmi uz valūtas kursu.

mācību vebināri

Maksājumu bilances teorija (BOP)

Maksājumu bilance, kas arī pazīstama kā starptautiskā maksājumu bilance, ir visu maksājumu un naudas darījumu vēsture starp valstīm noteiktā laika posmā. Tā sevī iekļauj preču, pakalpojumu, ienākumu, dāvanu, finanšu prasības un saistību apmaiņu pārējām pasaules valstīm.

BOP sastāv no trim kontiem. Pirmais ir tekošais konts, kas ir tirdzniecības bilance (ekports mīnuss imports), faktoru ienākumi (peļņa no ārvalstu ieguldījumiem mīnuss maksājumi ārvalstu investoriem) un naudas pārskaitījumi. Otrais ir kapitāla konts, kas fiksē ārvalstu aktīvu īpašumtiesību neto izmaiņas. Trešais ir līdzsverošais preču konts jebkādām statistiskām kļūdām, lai pārliecinātos, ka tekošais mīnus kapitāla konts ir vienāds ar nulli, kas būtībā ir bilance.

BOP ir pelnījis daudz goda, kā fundamentālais indikātors Forex tirdzniecībā, jo tas ļauj ekonomistiem kvantificēt noteiktas ekonomikas politikas, kas ir vērstas uz konkrētiem ekonomikas mērķiem. Piemēram, valsts var mākslīgi saglabāt savu valūtas kursu zemu, lai stimulētu eksportu vai, tieši otrādi, pieņemt metodes, kas piesaistītu vairāk ārzemju investīciju.

Gala rezultātā tirdzniecības konta deficīts un konta pārpalikums var palīdzēt iegūt priekšstatu par valūtas kursa virzienu. Ja valsts darbojas deficītā, tad tās valūta mēdz zaudēt vērtību, lai kompensētu neatbilsītbu. Līdzīgi, ja valsts darbojas pārpalikumā, tad tās valūtas vērtība palielināsies, tiecoties līdzsvaram.

Aktīvu tirgus modelis

Aktīvu tirgus modelis fokusējas uz BOP naudas plūsmas aspektu. Tas apgalvo, ka valūta ir atkarīga no kapitāla plūsmas valstī ar akciju un obligāciju pirkšanas mērķi.

Aktīvu tirgus modelis ir pelnījis būt pārskatīts kā atsevišķs fundamentālais Forex tirdzniecības indikātos sakarā ar relatīvi neseno, straujo pieaugumu finanšu aktīvos. Vairāk naudas ieplūst un izplūst no valsts finanšu aktīvu formā šodien, nekā preču un pakalpojumu formā, padarot BOP kapitāla kontu daudz lielāku par tekošo kontu.

Kad valsts redz kapitāla plūsmas pieaugumu no investīcijām, tad tā arī saskarsies ar pieaugošu pieprasījumu pēc savas valūtas, kam savukārt vajadzētu palielināt valūtas vērtību. Turklāt aktīvu cenas un aktīvu tirgus modelis ir atkarīgs ne tikai no tekošajiem pirkumiem un finašu aktīviem, bet arī no prognozējamās investoru uzvedības nākotnē.

Kā tika minēts Labāko Forex fundamentālo indikatoru sadaļā, šodien liels daudzums finanšu aktīvu tiek turēts visā pasaulē. Kā rodas izmaiņas ekonomiskajos apstākļos, kas ir būtiskas priekš aktīvu turētājiem, liels kapitāla daudzums, kas ir finanšu aktīvu formā, var tikts pārdalīds, apbēdinot valūtas kursu gan valstī, kurā tie tika turēti, gan valstī, kurā tie tika pārvietoti. Tas kalpo kā atgādinājums, ka procentu likmes ir visietekmīgākais faktors Forex tirdzniecībā.

Reālo procentu likmju diferenciālais modelis

Reālā procentu likme ir vienāda ar nominālo procentu likmi mīnuss sagaidāmā inflācija. Reālo procentu likmju diferenciālais modelis vienkārši iesaka, ka investori, ieinteresēti saņemt augstāku ienesīgumu, pārvietos aktīvus attiecīgi ar nosacījumu, ka ieguldījuma risks ir pieņemamā līmenī..No Forex fundamentālo indikātoru perspektīva, lielāka reālā procentu likme, kas tika sasniegta pateicoties augstam nominālajam kursam vai zemai inflācijai, ir aicinājuma zīme priekš ārvalstu investīcijām, kas savukārt palielinās pieprasījumu pēc vietējās valūtas.

sāc tirgot

Monetārais modelis

Monetārais modelis norāda, ka valūtas vērtība ir atkarīga no naudas piedāvājuma, ienākumu līmeņiem, procentu likmēm un inflācijas. Tas ir naudas kvantitatīvās teorijas (naudas piedāvājuma pieaugums noved pie proporcionāla cenu līmeņa pieauguma) un priktspējas paritātes (cenu līmeņa pieaugums noved pie procentu likmju pieauguma) hibrīds, kur abi seko proporcinalitātes likumam.

Valūta pieaug vērtībā, ja ir stabila monetārā politika. Tas nozīmē, ka naudas piedāvājums, procentu likmes un inflācija atrodas noteiktajos limitos un ienākumu līmeņi pieaug. Valūta zaudē vērtību, ja monetārā politika ir nestabila un politikas veidotāju lēmumi ir pretrunīgi.

Eksistē divas monetārā modeļa variācijas: elastīgā un lipīgā. Elastīgais modelis iesaka, ka PPP ir nepārtraukts un momentāls, tāpēc tiklīdz naudas piedāvājums, ienākumi, inflācija vai procentu likme mainās, cenas precēm un pakalpojumiem sekos uzreiz.

To pasakot, empīriskie dati liecina, ka, kamēr naudas piedāvājums, ienākumi, inflācija vai procentu likme var izmainīties strauji, uzņēmumi joprojām sekos saviem biznesa cikliem, tāpēc būs nepieciešams laiks, lai izmainītu cenas, kas rada aizkavēšanos tirgū. Tieši šeit ienāk lipīgais modelis, kas norāda, ka īstermiņā cenas precēm un pakalpujumiem ir lipīgas un tās pakāpeniski pielāgojas būtiskajām izmaiņām.

Vislielākā kritika par monetāro modeli nāk no modeļā ignorēšanas par kapitāla ieplūdes un izplūdes priekš investīciju mēķiem, līdzīgi kā tas ir ar Fišera efektu. Kā mēs zinām, investīciju apjoms ir visbiežāk lielāks nekā preču un pakalpojumu cenu izmaiņas, ko izraisa valūtas ietekme. Tomēr monetārā teorija ir svarīgs fundamentālais Forex indikātors, kuru var izmantot, lai novērtētu valūtas tautsaimniecībās, kuras ārvalstu investīcijas iektmē mazāk, ko izraisa ierobežojošas nacionālās politikas.

Secinājums

Ekonomika ir empīriska zināte – tajā nepastāv kontrolētu eksperimentu. Jauni dati parādās katru dienu pasaules ekonomiskās vides rezultātā, kas nepārtraukti pieaug sarežģītībā. Tas ir dabiski vēlēties atrast un identificēt shēmas, un izstrādāt teorijas, pamatojoties uz šīm izmaiņām, lai saprastu, kas notiek. Bet ir svarīgi atcerēties, kā Forex tirgotājs, ka tikai tāpēc, ka teorija vai modelis nostrādāja šodien, tas nenozīmē, ka tā darbosies arī turpmāk.

Jauni dati un korelācijas parādīsies, kas pieprasīs savus paskaidrojumus. Forex tirgus nepārtraukti mainās, tāpēc ir svarīgi būt spējīgam pielietot šos Forex tirdzniecības un fundamentālos indikātorus, lai izprastu izmaiņas, kad tās notiek.

Risku atruna

CFD ir pietiekami sarežģīti instrumenti un, izmantojot paaugstinātu kredītpleca likmi, var radīt ātrus zaudējumus! 84% tirdzniecības kontu, kuros klienti ar statusu "Privāts klients" tirgo CFD ar šī pakalpojuma sniedzēja starpniecību, uzrāda zaudējumus. Jums vajadzētu pārliecināties, vai pilnībā saprotat CFD tirdzniecības pamatprincipus un vai varat atļauties riskēt zaudēt savu naudu.