Admiral Markets Group sastāvā ir sekojošas kompānijas:

Admiral Markets UK Ltd

Regulē Lielbritānijas Financial Conduct Authority (FCA)
  • Kredītplecs līdz pat:
    1:30 klientiem ar statusu "Privāts klients",
    1:500 klientiem ar statusu "Profesionāls klients",
  • FSCS aizsardzība
  • Negatīvās bilances aizsardzība
TURPINĀT
Izvēloties vienu no šiem regulatoriem/investīciju kompānijām, turpmākā informācija mājaslapā tiks sniegta kontekstā ar izvēlēto regulatoru. Ja vēlaties skatīti informāciju, kas saistīta ar citu regulatoru/investīciju kompāniju, lūdzu, izvēlieties to.
Izvēloties vienu no šiem regulatoriem/investīciju kompānijām, turpmākā informācija mājaslapā tiks sniegta kontekstā ar izvēlēto regulatoru. Ja vēlaties skatīti informāciju, kas saistīta ar citu regulatoru/investīciju kompāniju, lūdzu, izvēlieties to.

Ievads Forex fundamentālajā analīzē

fundamentālās forex analīzes ievads

Fundamentālā analīze ir finanšu tirgus analizēšanas metode ar mērķi prognozēt cenu. Forex fundamentālā analīze fokusējas uz vispārējo ekonomikas stāvokli un pēta dažādus faktorus kā – centrālo banku procentu likmes, nodarbinātība, iekšzemes kopprodukts, starptautiskā tirdzniecība un ražošana, kā arī to relatīvo ietekmi uz nacionālās valūtas vērtību ar ko šie faktori ir saistīti.

Galvenais priekšnoteikums Forex fundamentālajā analīzē, kā arī citos tirgos, ir tas, kas aktīva cena var atšķirties no tā vērtības. Šī iemesla dēļ, dažādi tirgi atsevišķos gadījumos īstermiņā var piedāvāt aktīvus par zemāku vai augstāku cenu. Fundamentālisti uzskata, ka neņemot vērā šo cenas nobīdi, aktīva cena vienmēr atgriezīsies pie pareizās cenas.

Fundamentālās analīzes gala mērķis ir noskaidrot aktīva patieso vērtību, salīdzināt to ar pašreizējo cenu un veikt darījumu balstoties uz šiem secinājumiem. Šis piemērs ļoti labi parāda galveno atšķirību starp fundamentālo un tehnisko analīzi. Kamēr tehniskā analīze galveno uzmanību vērš uz pašreizējo cenu, fundamentālā analīze koncentrējas uz visu, bet ne uz pašreizējo cenu. Tā ir taisnība, ka fundamentālā analīze nav labākais rīks īstermiņa tirgotājiem, kas katru dienu veic darījumus, taču tieši fundamentālā analīze atbild par to, kas notiek ilgtermiņā.

Metodoloģija

Forex fundamentālā analīze nav vienkārši ekonomisko datu salīdzināšana ar vēsturiskajiem datiem. Ir liels daudzums dažādu ekonomijas teoriju, kas ieskauj fundamentālo analīzi, cenšoties veidot tādu, kā ekonomisku datu puzli, padarot to salīdzināmu.Populārākajām ekonomiskajām teorijām, kas nodarbojas ar valūtu fundamentālo analīzi, ir liela saistība ar paritātes jēdzienu – cenas apstākļi, kādam vajadzētu būt valūtas kursam pielāgojot to vietējiem ekonomiskajiem faktoriem, kā inflācija un centrālo banku procentu likmes.

Labās ziņas – sliktās ziņas

Jūs gan jau esat ievērojuši, ka no ļoti praktiska vidējā Forex tirgotāja skatpunkta, ziņas ir tās, kas producē kustības tirgū. Kā un kāpēc tas notiek?

Ir noteikti ekonomiskie indikatori, kurus vēro finanšu eksperti, jo tie var sniegt pavedienus par ekonomikas veselību. Šie indikatori ir atrodami ziņu izlaidumos. Daži no tiem iznāk reizi nedēļā, vairāk gan reizi mēnesī, un ir arī tādi, kas iznāk reizi ceturksnī.

Salīdzināsim tehnisko un fundamentālo analīzi balstoties uz datu atjauninājumu biežumu. Runājot par valūtu tirdzniecības tehnisko analīzi, jauni dati pienāk ik sekundi, cenas veidā, kamēr fundamentālie indikatori tiek publicēti, galvenokārt, reizi nedēļā.

Kapitāls pakāpeniski plūst no valstīm, kur tas uzkrājas potenciāli lēnāk uz valstīm, kurās uzkrāšanās var notikt potenciāli ātrāk. Tam visam ir saistība ar to cik spēcīga ir ekonomika. Ja tiek prognozēts, ka ekonomika būs spēcīga kādā noteiktā valstī, tad tā kļūs par atraktīvu ārzemju ieguldījumu vietu, jo visticamāk, šī ekonomika producēs lielāku peļņu. Sekojot tam, lai varētu investēt, vispirms investoram vajadzēs konvertēt viņa kapitālu tās valsts valūtā, kurā viņš taisās ieguldīt. Tādā veidā viņš pirks kādu noteiktu valūtu, paaugstinot piedāvājumu un padarot šo valūtu dārgāku.

Diemžēl ekonomika nav tik vienkārša, kas ir iemesls kāpēc piemērs, kad veselīgas ekonomikas, kas uzrāda valūtas vērtības samazināšanos, patiesībā nav nezināmas vēsturei. Valūtas nav kā uzņēmuma akcijas, kas tieši atspoguļo ekonomikas veselību. Valūtas ir arī instruments, kas var tikt izmantots no politikas veidotāju puses – kā centrālās bankas un pat privātie tirgotāji, kā Džordžs Soros, kurš bez šaubām bija apguvis Forex fundamentālo analīzi.

Kad tiek izlaisti ekonomiskie paziņojumi, tirgotāji un investori meklēs pazīmes par dažādu ekonomiku spēku vai vājumu. Ja pirms ziņu izlaiduma, tirgus sentiments nosliecas vienā virzienā, mainot cenu pirms ziņu izlaiduma, to sauc par 'iecenots tirgū'. Tas rada nelielu viļņošanos pirms datu relīzes. Un otrādi, kad tirgus nav pārliecināts – vai datu rezultāti atšķiras no tā, kas tika gaidīts – tas var radīt lielas tirgus svārstības. Tas ir iemesls tam, kāpēc jaunajiem tirgotājiem tiek ieteikts turēties pa gabalu no tirgošanas, kad iznāk ziņas.


Galvenie ekonomiskie indikatori

Ekonomiskie dati, kā jau minēts iepriekš, var signalizēt par ekonomiskām izmaiņām kādā noteiktā valstī.

Procentu likmes

Procentu likmes ir galvenais Forex fundamentālās analīzes indikators. Ir dažādu veidu procentu likmes, bet šodien mēs runāsim par nominālajām vai bāzes procentu likmēm, ko nosaka centrālās bankas. Tie kuri vēl nezina, centrālās bankas taisa naudu. Tad šo naudu aizņemas privātās bankas. Procents, ko privātās bankas maksā centrālajai bankai par valūtas aizņemšanos, tiek sauktas par bāzes jeb nominālajām procentu likmēm. Vienalga, kad dzirdat frāzi 'procentu likmes', tad zināt, ka cilvēki visbiežāk to izmanto, atsaucoties uz iepriekšminēto konceptu.

Manipulēšana ar procentu likmēm – liela daļa no nacionālās monetārās vai fiskālas politikas, ir viena no primārajām centrālo banku funkcijām. Tas ir tāpēc, ka procentu likmes ir nozīmīgs ekonomikas nivelieris. Procentu likmes, iespējams, spēcīgāk nekā jebkurš cits faktors, ietekmē valūtu vērtību. Tās var ietekmēt inflāciju, investīcijas, tirdzniecību, produkciju un bezdarbu. Te būs, kā tas darbojas.

Centrālās bankas galvenokārt vēlas uzlabot ekonomiku un sasniegt valdības noteikto inflāciju, tāpēc tās samazina procentu likmi. Tas attiecīgi stimulē naudas aizņemšanos, gan no privāto banku, gan no individuālu personu puses, tādā veidā stimulējot patēriņu, ražošanu un ekonomiku kopumā. Zemas procentu likmes var būt laba taktika, tomēr slikta stratēģija. Ilgtermiņā, zemas procentu likmes var pārpludināt ekonomiku ar naudu un izveidot ekonomiskos burbuļus, kuri kā jau mēs zinām, agrāk vai vēlāk izsauc ķēdes reakciju ekonomikā, ja pat ne vairākās ekonomikās. Lai no tā izvairītos, centrālās bankas var arī paaugstināt procentu likmes, tādā veidā samazinot aizņemšanās daudzumu un atstājot mazāk naudas bankām, uzņēmumiem un indivīdiem.

No Forex fundamentālas analīzes skatpunkta, labākā vieta, kur sākt meklēt tirdzniecības iespējas ir procentu likmju izmaiņās.

Inflācija

Inflācijas datu paziņojumi ziņo par preču izmaksu svārstībām kādā noteiktā laika periodā. Atcerieties, ka katrai ekonomikai ir savs līmenis, ko tās saucas par 'veselīgu inflāciju'. Ilgā laika periodā, ekonomikai pieaugot, vajadzētu pieaugt arī naudas daudzumam apgrozībā, kas ir inflācijas definīcija. Triks slēpjas tajā, ka valdībām un centrālajām bankām ir jābalansē uz pašu uzstādītiem līmeņiem.

Pārāk liela inflācija izmaina pieprasījuma un piedāvājuma balansu par labu piedāvājumam, un valūtas vērtība samazinās, jo gluži vienkārši tās ir vairāk nekā pieprasīts. Otra inflācijas monētas puse ir deflācija, un arī tajā nav nekā patīkama. Deflācijas laikā, naudas vērtības pieaug, kamēr preces un pakalpojumi kļūst lētāki. Izklausās labi, vai ne? Nu cilvēkiem ielās īstermiņā, jā. Ekonomikai ilgtermiņā, un tiem pašiem cilvēkiem ielās, ne tik labi.

Nauda ir ekonomikas degviela. Mazāk degvielas nozīmē mazāk kustības. Kādā noteiktā punktā deflācija var izraisīt ekonomikas 'noasiņošanu' tik daudz, ka būs grūti turpināt darbināt motoru, nemaz nerunājot par ekonomikas vadīšanu uz priekšu.

mācību vebināri

IKP

Iekšzemes kopprodukts ir mērs, kas mēra visu preču un pakalpojumu daudzumu, ko saražo valsts kādā noteiktā laika periodā. Tiek uzskatīts, ka IKP ir labākais ekonomikas veselības rādītājs no visiem. Tas var šķist dīvaini. Ņemot vērā, ka IKP pamatā ir preču un pakalpojumu piedāvājuma mērs, un tam nav nekādas saistības ar preču un pakalpojumu pieprasījumu. Galvenā domā ir tāda, ka ir nepieciešama informācija gan par pieprasījumu, gan par piedāvājumu, lai izdarītu pamatotus secinājumus. Nebūtu gudri ticēt, ka IKP atspoguļo abas tirgus puses. Tieši tāpēc, IKP pieaugums bez attiecīga pieauguma iekšzemes produkta pieprasījumā vai pieejamībā, ir pilnīgi pretējs veselīgai ekonomikai no Forex fundamentālās analīzes puses.

Procentu likmes, inflācija un IKP ir trīs galvenie ekonomiskie rādītāji, ko izmanto Forex fundamentālā analīze. Tie ir nesalīdzināmi pēc tā ekonomikas ietekmes lieluma, ko tie spēj veidot, salīdzinot ar citiem faktoriem kā mazumtirdzniecība, kapitāla plūsma, tirdzniecības bilance, kā arī obligāciju cenas un daudzi citi makroekonomikas un ģeopolitiskie faktori. Turklāt, ekonomikas rādītāji netiek tikai salīdzināti savā starpā, bet daži no tiem korelē ar starpnozaru disciplīnu un starpnozaru robežu.

Ir svarīgi saprast, ka ir daudz dažādu ekonomisko datu relīžu, kas var ievērojami ietekmēt Forex tirgu. Gribiet, jūs, to vai nē, jums ir jāmācas, kā fundamentālo analīzi padarīt par daļu no jūsu tirdzniecības stratēģiju, lai prognozētu tirgus kustības.

Risku atruna

CFD ir pietiekami sarežģīti instrumenti un, izmantojot paaugstinātu kredītpleca likmi, var radīt ātrus zaudējumus! 83% tirdzniecības kontu, kuros klienti ar statusu "Privāts klients" tirgo CFD ar šī pakalpojuma sniedzēja starpniecību, uzrāda zaudējumus. Jums vajadzētu pārliecināties, vai pilnībā saprotat CFD tirdzniecības pamatprincipus un vai varat atļauties riskēt zaudēt savu naudu.